Tavalised enesekaitsekontseptsioonid kipuvad hätta jääma kui tuleb tegemist teha vastasega, kelle valduses on kas külm- või tulirelv. Ameerika taktikalise laskmise guru Jeff Cooper on öelnud: „Tulevahetuse reegel number üks – sul peab olema relv!”
 
Paraku ei garanteeri pelk relva omamine eluohtlikus konfliktis elusaks ja terveks jäämist – nagu Jeff Cooper on samuti öelnud : “Kitarri omamine ei tee Sinust muusikut; mis annab Sulle põhjuse arvata, et relva omamine tähendab automaatselt seda, et oskaksid seda efektiivselt kasutada?”
 

Efektiivse enesekaitse teostamiseks on vaja nii laskmise kui relvakäsitsemise oskust, situatsiooni hindamise võimekust kui ka vastavat psüholoogilist ettevalmistatust. Kõigest sellest moodustub omalaadne võitluskunst mis hõlmab nii tuli- kui ka muude vahendite kasutamist selleks, et tulla elusalt välja ka kõige ohtlikematest olukordadest.

Koolituskursused

Meie koolituskursused on avatud kõigile Hea Mainega seaduslikele relvaomanikele. Need toimuvad enamjaolt tööpäevade õhtuti, vastavalt kokkulepetele ka muul ajal. Gruppidele suurusega kuni 6 inimest kestavad meie Taktikalised Koolituskursused (v.a. edasijõudnute käsirelva kursus) ca 5 tundi. Kuigi koolitusi on võimalik läbi viia ka suurematele gruppidele, omandub edasiantav teave väiksemates gruppides intensiivsemalt kuna ei toimu vahetustega treeningut ning instruktoritel on väiksema grupiga parem kontakt.
 
Koolitused:
 
Taktikalised kursused:
 

Meie koolituse missioon

Ühtlasi on võimalik tellida meie instruktoritelt koolitust ka üksikisikule ja gruppidele ning koostada Teie eesmärkide saavutamiseks kõige efektiivsem eriprogramm. Samuti on võimalik viia läbi treeningud Teile sobivamas asukohas.
Garanteerime Teile ainulaadseima koolituse Eestis – vastavaid programme ei leia Te kusagilt mujalt. Aluse selleks väiteks annab meie instruktorite Eesti (ja suure osa lähiümbruskonna) mõistes unikaalne ettevalmistus laskekoolituse alal.
Tulirelvade ja nendega kaasnevate teemade küsimustes on põhiliseks kontaktiks Tõnu – tonu (at) tacticalshooting.ee
Kõik, mis puudutab külmrelvi, nuge ning vastavat koolitust, on kontaktiks Martin – martin (at) tacticalshooting.ee
Lähema info saamiseks palun võtta ühendust kas eelpoolnimetatud aadressidel või meie koolituse e-posti aadressil info@tlk.ee