Käesoleva kursuse peaks läbima iga seaduskuulekas isik kes on soetanud endale tulirelva mille üheks omamise eesmärgiks on selle kasutamine enesekaitse eesmärkidel. Kriisiolukorras (mida keegi Teist kunagi loodetavasti ei pea läbi elama) peab otsuste vastuvõtmine ja tegevuste elluviimine toimuma väga tihti kahjuks loetud sekundite jooksul mõtlemata seejuures relva kandmise ja käsitlemise tehnilistele üksikasjadele. Otsustamatus, eneses kahtlemine ning oskamatus relvatehnikas võib viia väga ebameeldivate või ka traagiliste tagajärgedeni. Kõige selle ennetamiseks oleme loonud käesoleva kursuse mis annab Teile esmase aluse käsirelva enesekaitseks kandmisel ja vajadusel kasutamisel, sissejuhatuse käitumisstrateegiate ning potensiaalsete olukordade lahenduste efektiivsemaks väljatöötamiseks.

Sellel kursusel õpetatakse relvaomanikule ohutut käsirelva käsitsemist, antakse ülevaade mida on enesekaitsesituatsioonides üldjuhul võimalik käsirelvaga saavutada ning mida mitte ja miks käsirelv toimib just nii nagu ta toimib.

Teooriaosa käigus käsitletakse tulirelva omamise, selle kandmise ning enesekaitselistel eesmärkidel kasutamise õiguslikke ja praktilisi küsimusi, aga ka relva omamise ja kandmisega seonduvat vaimset ettevalmistust. Ühtlasi anname osalejatele nõu nende relva erisuste, hoolduse, käsitlemise jms. osas.

 

Kursuse praktiline osa sisaldab muuhulgas teemasid :

 

relva kandmine ja selleks sobiv varustus

relva hoie ja laskeasend

relva laadimine ja tühjakslaadimine

sihikute kasutamine

päästikuga toimimine

relva ümberlaadimine

tõrgete kõrvaldamine

laskmine erinevatelt distantsidelt

laskmine liikumistega

üksik- ja mitmiklasud

eriharjutused laskekiiruse ja täpsuse parandamiseks

 

Käesoleva kursuse läbimine on eelduseks meie edasiste tasemete kursustele pääsemiseks.

 

Padrunikulu ca 200 tk (saab osta kohapealt soodushinnaga).

 

Osalustasu 100 Eur