Täpne lask

See koolitus annab laskurile oskuse sooritada täpne lask. Täpseks lasuks loetakse seda, kui laskur tabab seda ala, mida ta tahtis tabada.

Koolituse käigus õpitakse laskmisel õiget keha asendit, õiget relva hoiet, -sihtimist ja -päästmist. Õpitakse tundma tegureid, mis takistavad Teid sooritamast täpset lasku, teeme mitmeid eriharjutusi nende tegurite kõrvaldamiseks.

Peale koolitust omandab laskur metoodika süsteemseks iseseisvaks harjutamiseks ning on võimeline hiljem oma oskusi rakendama erinevate laskespordialadega tegelemiseks või enesekaitse harjutamiseks.