TLK koolitaja Tõnu Adrik

 

Haridus

1992 – 1996    Eesti Riigikaitse Akadeemia politseikolledž, cum laude. Diplomitöö teema “Politsei relvastus”, juhendaja Lembit Kolk.

Töökogemus

1990 – 1991    Eesti Kodukaitse, Tallinna Lõunadivisjon

1991 – 1994    Tallinna Politseiprefektuuri väli- ja kriminaalpolitsei

1994 – 1996    Politseiameti Julgestusteenistus – välissaatkondade julgestusbüroo; väljaõppeinstruktor

1996 – 1999    Politseiameti Kohtuekspertiisi Büroo / Politseiameti Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus, Trassoloogia- ja relvalabori juhataja, kohtuballistik

2000 – 2010    USA saatkond Eestis, USA Välisministeeriumi Julgestusteenistuse uurija, relvaalase väljaõppe instruktor

2010 – 2012    USA Salateenistus (US Secret Service) Baltikumi Büroo, uurija

Alates 2008    Taktikalise Laskmise Keskus, asutaja, juhatuse liige, juhtivinstruktor

2016-2019   Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, Tehnikaosakond, tulirelvaekspert

Alates 2019 Politsei- ja Piirivalveamet, vanemrelvur

Täiendkoolitus

1995     Tallinna Nõmme Politseikool, välipolitsei instruktori kursus

1996     IBA, ihukaitse kursus

1998     Paikuse Politseikool, laskeinstruktori kursus

2000     USA Föderaalpolitsei väljaõppekeskus (FLETC), Georgia, USA – plahvatusjärgse sündmuskoha uurimine

2001     USA Välisministeeriumi väljaõppekeskus, Virginia, USA – Julgeolekuosakonna uurija          erikursus

2002     Välipolitsei taktika ja relvastuse erikursus, FBI

2003     SigArms Academy – taktikalise laskmise erikursus

2004      Rahvusvaheline Practical-laskmise konföderatsioon (IPSC) – kohtuniku ja instruktori kursus, laskeinstruktori litsents

2004      SigArms Academy – taktikalise laskmise erikursused

2006      Action Target Academy – taktikalise laskmise ja külmrelva käsitlemise erikursused

2006      USA Välisministeeriumi väljaõppekeskus, Virginia, USA – Julgeolekuosakonna uurija erikursuse 2. osa

2007     USA Välisministeeriumi Diplomaatilise Julgeoleku väljaõppekeskus, Virginia USA – laskeinstruktori tunnistus

2011     USA Salateenistuse väljaõppekeskus, Maryland USA – uurija erikursus

2017     Kohtueksperdi kutsetunnistus tulirelvaekspertiisi alal, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

2017     Glock treeningkeskus, Laskeinstruktori kursus

2018     Glock relvuri kursus