TLK koolitaja Tõnu Adrik

 

Haridus

1992 – 1996    Eesti Riigikaitse Akadeemia politseikolledž, cum laude. Diplomitöö teema “Politsei relvastus”, juhendaja Lembit Kolk.

Töökogemus

1990 – 1991    Eesti Kodukaitse, Tallinna Lõunadivisjon

1991 – 1994    Tallinna Politseiprefektuuri väli- ja kriminaalpolitsei

1994 – 1996    Politseiameti Julgestusteenistus – välissaatkondade julgestusbüroo; väljaõppeinstruktor

1996 – 1999    Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus, Trassoloogia- ja relvalabori juhataja, kohtuballistik

2000 – 2010    USA saatkond Eestis, USA Välisministeeriumi Julgestusteenistuse uurija, relvaalase väljaõppe instruktor

2010 – 2012    USA Salateenistus (US Secret Service) Baltikumi Büroo, uurija

Alates 2008    Taktikalise Laskmise Keskus, asutaja, juhatuse liige, juhtivinstruktor

Alates 2016     Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, Tehnikaosakond, tulirelvaekspert

 

Täiendkoolitus

1995     Tallinna Nõmme Politseikool, välipolitsei instruktori kursus

1996     IBA, ihukaitse kursus

1998     Paikuse Politseikool, laskeinstruktori kursus

2000     USA Föderaalpolitsei väljaõppekeskus (FLETC), Georgia, USA – plahvatusjärgse sündmuskoha uurimine

2001     USA Välisministeeriumi väljaõppekeskus, Virginia, USA – Julgeolekuosakonna uurija          erikursus

2002     Välipolitsei taktika ja relvastuse erikursus, FBI

2003     SigArms Academy – taktikalise laskmise erikursus

2004      Rahvusvaheline Practical-laskmise konföderatsioon (IPSC) – kohtuniku ja instruktori kursus, laskeinstruktori litsents

2004      SigArms Academy – taktikalise laskmise erikursused

2006      Action Target Academy – taktikalise laskmise ja külmrelva käsitlemise erikursused

2006      USA Välisministeeriumi väljaõppekeskus, Virginia, USA – Julgeolekuosakonna uurija erikursuse 2. osa

2007     USA Välisministeeriumi Diplomaatilise Julgeoleku väljaõppekeskus, Virginia USA – laskeinstruktori tunnistus

2011     USA Salateenistuse väljaõppekeskus, Maryland USA – uurija erikursus

2017     Kohtueksperdi kutsetunnistus tulirelvaekspertiisi alal, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

2017     Glock treeningkeskus, Laskeinstruktori kursus

2018     Glock relvuri kursus