Seoses 19.11 päevaga oleks kohane teha juttu ühest viimase aja märgilisema iseloomuga sündmusest – 1911 tüüpi .45 kaliibrilise püstoli naasmisega maailma juhtiva sõjalise võimekusega suurriigi eliitüksuse relvastusse.

Hiljuti avalikustati, et 2012 aasta juulis toimunud USA Merejalaväe Erioperatsioonide Keskuse (Marine Corps Special Operations Command – MARSOC) , Merejalaväe Erioperatsioonide Ekspeditsiooniüksuse (Marine Expeditionary Unit Special Operation Command – MEU[SOC] ), Merejalaväe luure (Marine Force Recon) ning Merejalaväe Terrorismivastase Eriüksuse (Marine Special Reaction Teams – SRT) teenistuspüstoli konkursi võitjaks osutus Colt oma kaasajastatud 1911 tüüpi püstoliga kaliibris .45ACP. Uue teenistuspüstoli koodnimetuseks saab olema M45A1 Close Quarters Battle Pistol (CQBP), ehk siis .45 kalibriline lähivõitluse püstol.

Miks on see sündmus märgilise tähendusega ? Ei juhtu just väga tihti, ja minule teadaolevalt on see tänapäevaste arenenud riikide armees esmakordne juhus, kus armee eliitüksus pöördub sellises mahus tagasi pea 30 aasta eest tehtud relvastuse “kaasajastamise” käigus loobutud püstoli juurde. Teenis ju .45 kaliibriline (0,45 tolli ehk siis 11,43mm) 1911 püstol USA armeed 1911. aastast kuni 1985nda aastani – kokku seega 74 aastat. Siis võeti kasutusele Itaallaste Beretta 92FS 9×19 püstol armeekoodi M9 all. Ettekäändeks olid muuhulgas relva väiksem kaal, suurem salvemaht (15 senise 7 asemel) ning 9×19 padruni NATO standardi staatus. Loomulikult ei olnud vähetähtis “ajaga kaasas käia”.

Õnneks ei visatud “reformi” käigus välja “kainet ja avatud mõistust”, millest annab tunnistust ka käesolev sündmus. Nagu teada, siis ajalugu kipub korduma. Nagu Briti väed 19. sajandi lõpul Indias avastasid, et kiire ja väike kuul ei ole motiveeritud ründaja peatamise parimaks võimalikuks vahendiks, mis sest, et logistiliselt on teda mugavam nii transportida kui sõduril kaasas kanda, on ilmselt ka käesoleval juhul “taasavastatud”, et lähidistantsil on endiselt ründe peatamiseks parim vahend suur ja raske kuul – mitte selle lennu kiirus, vaid just mõõtmed ja mass. Sellisest mõttekäigust annab tunnistust uue püstoli armeekoodis sisalduv lühend CQB – Close Quarter Battle – lähivõitlus. Lähidistantsil ei ole nimelt aega oodata, eluohtlik rünne tuleb lõpetada nüüd ja otsekohe, mitte 2-3 minuti pärast.

M45A1 CQB on freesitud roostevabast terasest – nii raam kui kelk. 5″ relvaraud (127mm) on nn. match-grade – see on kõrgema kvaliteediga võrreldes  masstoodangus olevate relvaraudadega. Samal tasemel on valmistatud ka 1911 püstoli täpsuse vundament – relvaraua suudmemuhv – barrel bushing. Kelgu ja raami omavaheline seos on tihe, kuid mitte sedavõrd nagu seda tehakse tavaliselt sportrelvade jaoks – on saavutatud kompromiss lasketäpsuse ja töökindluse vahel. Kui ajada omavaheline kontakt liiga tihedaks, võivad negatiivsete välismõjude puhul (liiv, vesi, muda, tolm jne) tekkida tõrked. 15 jardi (ca 13,5 meetri) kauguselt tehtud 5 lasulise seeria tabamistihedus on 21,5 mm. Rohkem kui piisav lähivõitlusrelva jaoks.

Relva välispind on kaetud kõrbevärvi, matistatud Cerakote keraamilise kattega, mis on tugevaim olemasolevatest ning kaitseb relva välispindasid sisuliselt lõpmatult nii kriimustuste kui mistahes välismõjude suhtes.

Püstoli raami esiosa all on standartne 1913 Picatinny liist mis võimaldab kinnitada relvale valgusteid, lasersihikut kui ka muud taktikalist varustust nagu nt. tugijalga, lisakäepidet või optilise sihiku kinnitust.

M45A1 loodi Colt poolt selliselt, et temas on võimalik kasutada mistahes täismõõdus .45  1911 püstolitele loodud padrunisalvesid – see oli tingitud konkursi nõudest; see omakorda tuleneb asjaolust, et USA armees on endiselt tallel väga suur varu eelmise ajastu 1911 püstoli 7-lasulisi salvesid mida saaks uue püstoli juures vajadusel ära kasutada. Salvevahetuse hõlbustamiseks on püstoli salvekanali alaosas laiend – magwell.

M45A1 tuleb komplektis kolme Wilson Combat poolt valmistatud 7-lasulise padrunisalvega; erinevuseks tavaliselt 1911 püstolite puhul kaasasolevate kõrgläikeliste padrunisalvedega on see, et M45A1 salved on matistatud musta värvi vältimaks valguse peegeldusest tulenevat helki. Miks 7 lasuline salv täna juba üldlevinuks saanud samade mõõtmete juures 8-lasulise salvega ? Merejalaväe vastus oli ühene – see relv disainiti omal ajal 7-lasulisena ning ta osutus väga töökindlaks. Me ei tee mingeid uuendusi vaid uuenduste pärast, sest töökindlus peab olema tagatud ka täna.

Kes on varasemalt 1911 püstolitega kokku puutunud, siis nende jaoks ei ole käesoleva püstoli käsitsemises midagi uut. Tänu täisroostevabast metallist kelgule ja raamile on M45A1 kaal mõnevõrra suurem kui “tava” 1911-l mille raam reeglina valmistatakse kergmetallsulamist (1,27 kg vs. 1,1 kg). Samas vähendab suurenenud kaal  tagasilöögi suurust ning täismatellist raam tõstab olulisel määral relva eluiga võrreldes kergsulamraamiga. Tagasilöögi vähendamiseks on M45A1 puhul kasutatud täiendavalt veel kahest eraldi vedrust koostatud taandurvedru.   

Päästikusüsteemi väljaehitamises on Colt järginud “vana kooli disaini” ühendamaks ajalooliselt toonast ja kaasaega. Küll on aga oluliselt parandatud päästikutõmmet võrreldes 2. maailmasõja aegsete .45 püstolitega. M45A1-l on päästiku tõmbetugevuseks ca 2,2 kg mida on küllaltki harjumatu seostada seni üldteadaoleva terminiga “mil-spec”. Päästik on väga hästi tunnetatav ja selgelt eristatav. Nii et kui seni võis oma kesist lasketulemust välja vabandada “jubeda militaarpäästikuga”, siis käesoleva püstoli päästik selliseks väiteks enam alust ei anna.

Erinevuseks traditsiooniliste 1911 püstolitega on veel lööknõela kaitsemehhanism, nagu see on levinud Colt poolt toodetud Series 80 püstolitel. Mõned selle kaitsemehhanismi kriitikud on väitnud, ja paljudel juhtudel õigustatult, et see täiendav meede halvendab 1911-le omast sujuvat ja kerget päästikutõmmet. M45A1 puhul see siiski nii ei ole, insenerid on oma töö teinud korralikult.

Sihikutena on kasutusel Novak poolt valmistatud Tritium 3punkti öösihikud mis on tehtud madala profiiliga vältimaks nende takerdumist varustuse ja riietuse külge.

Nagu paljudel juhtudel varasemalt, on ka Colt valmistaud käesolevast püstolist nn. “tsiviilvariandi”. Erinevalt aga enamusest tsiviilturule suunatud “teenistuspüstolite analoogidest” on neil kahel vaid kaks erinevust – Merejalaväele mõeldud teenistuspüstolitel on seerianumbrid teisest seeriaklassist ning relva välispinnale on graveeritud kiri “U.S. Property”, ehk siis Ameerika Ühendriikide vara. Kooste- ja materjalide kvaliteet on samad.

Hoolimata sellest, et tegemist on “piiratud väljalaskega” püstolite seeriaga ning et relva kallal on Colt relvameistrid teinud tavapärasest keskmisest oluliselt rohkem tööd, täidab M45A1 Merejalaväe poolt seatud nõude, et relva erakorraliseks remondiks peab olema võimalik kasutada mistahes teise 1911 .45 püstoli vastavaid osi tagamaks relva töökorras olek. Lähidistantsil oleva eriolukorra lahendamise eelduseks ei ole püstoli võimekus lasta kõik kuulid 100 meetri pealt 2,5 cm ringi või garanteerida päästiku tõmbetugevus 2,2 kg. Selleks on hoopis asjaolu, et kui päästikule vajutada, järgneks lask. Töökindlus kõigis oludes. Ja see on käesoleva püstoli puhul saavutatud. Tuleneb see ka juba asjaolust, et tänaseks üle 110 aasta vanune John Moses Browningu 1911 püstoli disain on ääretult lihtne, ja seeläbi ka töökindel.

Olen ise varsti pea 10 aastat kandnud ja küllaltki nõudlikul sportlaskmise alal (IPSC) väga erinevates oludes kasutanud .45 kaliibrilist 1911. Või rahus väita – oma 23 aasta jooksul, mil olen relvadega kokku puutunud nii teenistuses kui tsiviilis, ei ole ma käsitlenud mugavamat, täpsemat ja töökindlamat relva kui 1911, .45ACP.